Hoteli

Rezervacije hotela u celom svetu

Rezervacije hotela

Proverite cene i rezervišite hotele u celom svetu po povoljnim cenama

Rezervacije hotela
Rezervacije hotela

Kako da rezervišem hotel? U našoj ponudi hotelskog smeštaja je preko 400.000 hiljada smeštajnih jedinica različitih kategorija u celom svetu. Dovoljno je da izaberete destinaciju, unesete period boravka i broj putnika i sistem će prikazati sve raspoložive hotele.
U opciji za “Više kriterijuma pretrage” možete odabrati minimalni i maksimalni iznos cene po sobi koji želite da platite za ukupan period boravka.
Po izvršenoj pretrazi, u dodatnim filterima, ukoliko znate naziv hotela, možete izvršiti dodatnu pretragu po nazivu hotela.

Plaćanje hotela
Plaćanje hotela

Kako da platim hotel? Cene hotelskog smeštaja su prikazane po sobi dnevno u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Ukoliko rezervacije hotela izvršite preko našeg rezervacionog sistema, plaćanje možete izvršiti profakturom ili u našoj agenciji.
Plaćanje hotela karticom preko interneta, trenutno nije moguće. Ukoliko želite, rezervaciju hotela možete izvršiti preko interneta i platiti po istoj ceni u našoj agenciji, gotovinski, platnim karticama ili čekovima gradjana.

Vaučer za hotel
Hotelski vaučer

Kako da preuzmem vaučer za hotel? Ukoliko ste plaćanje hotelskog smeštaja izvršili profakturom, po evidentiranom plaćanju poslaćemo vaučer na vaš e-mail. Potrebno je da vaučer odštampate i predate ga na recepciji hotela. Slična procedura je i prilikom plaćanja u našoj agenciji, osim što u tom slučaju, vaučer dobijate od našeg agenta.
Hotelski vaučer je vrednosni obrazac, koji dokazuje da je vaša rezervacija izvršena i plaćena. Na svakom vaučeru je broj pod kojim je rezervacija zavedena i kontakt telefon za hitne situacije.
Dodatna plaćanja u hotelu za neke od destinacija mogu biti boravišne takse ili dodatne usluge na licu mesta (parking, obroci, pranje veša i tome slično).